สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกานอกระบบและการศึกาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 17-18 กันยายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น